Hur fungerar samhället, finns offentlig sektor

utbildning

Utvecklingen i samhället från Big Bang till idag

Vi tror att utveckligen är ganska lik den vi haft på vår jord och det är även beroende på vilka varelser som har övertaget på planeten. Finns det rättsystem och hur ser man på  rättsfrågor på andra planeter? För många år sen var det stört, smartast och starkast vinner. Nu idag är detta iaf lite skillnad då vi har ett system och regler att följa. För många tusen år sedan fanns det inga direkta skrivna regler utan där visste man kanske vem som hade befälet och följde man inte efter så fick man sitt straff av ”diktatorn”.

Utbildningar och skolor

Hur ser man på utbildningar samt skolor? Finns Internet utanför jorden? Om det gör det är det lika populärt att skapa egen hemsida där ute som det är här på jorden? Ifall den är det är popularitet med bloggande samt blogg lika stort som här?

Vi tror att någon form av kommunikationsplattform finns det om de ligger i fas med vår utveckling. Dock kanske systemet fungerar helt annorlunda. Det är ofta lite av en maktfaktor vilket system och teknologi som tar täten. Idag har företagen stor makt på detta.