Astronomins historia

Allmänt om astronomi

Astronomi, ett naturvetenskapligt, är studiet av himlakroppar (t.ex. stjärnor, galaxer, planeter, månar, asteroider, kometer och nebulosor) och processer (t.ex. supernovor explosioner, gammablixtar, och kosmiska bakgrundsstrålningen), fysik , kemi, och utvecklingen av sådana föremål och processer, och mer generellt alla fenomen som har sitt ursprung utanför jordens atmosfär. En besläktad men distinkt ämne, fysisk kosmologi, avser att studera universum i dess helhet. [1] Astronomi är en av de äldsta vetenskaperna. De tidiga civilisationerna i historien, såsom babylonierna, greker, indier, egyptier, nubier, iranier, kinesiska och Maya utförde metodiska observationer av natthimlen. Emellertid var uppfinningen av teleskopet krävs innan astronomin kunde utvecklas till en modern vetenskap. Historiskt sett har astronomi ingår discipliner så olika som astrometry, astronomisk navigering, observationell astronomi och danandet av kalendrar, men professionell astronomi numera ofta anses vara synonymt med astrofysik. [2]

Under 20-talet, det gäller professionell astronomi delas upp i observationella och teoretiska grenar. Observationell astronomi fokuserar på att förvärva data från observationer av astronomiska objekt, som sedan analyseras med hjälp av grundläggande principer om fysik. Teoretisk astronomi är riktad mot utvecklingen av datorer och analytiska modeller för att beskriva astronomiska objekt och fenomen. De två fälten kompletterar varandra, med teoretisk astronomi försöker förklara observationella resultat och iakttagelser som används för att bekräfta teoretiska resultat. Astronomi är en av de få vetenskaperna där amatörer fortfarande kan spela en aktiv roll, särskilt i upptäckten och observation av övergående fenomen. Amatörastronomer har gjort och bidragit till många viktiga astronomiska upptäckter. Annan fråga som jag vid ett flertal tillfällen ställt mig är frågan gällande privatlån/blancolån det är finns ett flertal exempel där företag såsom lendo hjälper sina kunder att samla sina lån. Detta för att kunna minska privatpersonen i frågas kostnader för att i sin tur kan leda till en enklare samt stabilare ekonomi.  Många privatpersoner väljer att låna från 100000:- till 500000:- detta via en låneform som kallas blancolån. Många som väljer att sådana lån väljer även att göra det i syften såsom hantverkssyften. Exempelvis Målare, när man planerar att måla om hemma. Alternativt när man planerar att renovera om badrummet dvs en klassisk renovering av badrummet   

Rymden

https://www.nasa.gov/
http://www.astronomiska.se/
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]